Predikant

Ds. Margo Trapman

Op 9 september 2018 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Vlijmen – Hedikhuizen.  Dit is mijn tweede gemeente. Mijn eerste  gemeente was de Kogerkerkgemeente in de Zaanstreek. Daar ben ik in het ambt van predikant bevestigd op 16 mei 2010 en heb ik ruim 8 jaar met veel plezier gewoond en gewerkt.

Ik hoop en vertrouw erop dat het ook hier in het Brabantse land goed wonen en werken zal zijn. De intrede dienst en de eerste kennismaking in de gemeente zijn in ieder geval veelbelovend. De eerste periode hier in Vlijmen wil ik vooral gebruiken om iedereen te leren kennen, te horen wat mensen belangrijk vinden als het om kerk-zijn en geloven gaat.

foto Wim van den Berge

Voor ik predikant werd:
Ik heb in Utrecht theologie gestudeerd. Als hoofdvak had ik Praktische Theologie (dat is minder praktisch dan het klinkt) en als kleine bijvakken Oude en Nieuwe Testament. Ik ben afgestudeerd op het werk van Riet Bons – Storm, op haar visie op pastoraat. Ik had vanaf het begin van mijn studie de wens predikant te worden. Tegen het eind van mijn studie had ik diverse vragen bij het werken als predikant en durfde ik de verantwoordelijkheid van het predikantschap niet aan.  Een aantal jaar later kwam de vraag opnieuw op of ik predikant wilde worden. Ik heb toen alsnog de kerkelijke opleiding afgerond. Mijn afstudeeronderwerp daarvoor was de vraag naar de mogelijkheid God niet alleen Vader maar ook Moeder te noemen. Inmiddels wat ouder (en misschien ook wijzer) durfde ik het nu wel aan predikant te worden. En van deze stap heb ik nog geen moment spijt gehad. Ik ben blij dat ik dit mooie werk mag doen.

Waarom predikant?
Ik was al heel jong geïnteresseerd in alles wat met God, kerk en geloof te maken had. Het sprak me aan om vanuit die interesse te gaan werken en daarin met anderen delen. Openstaan voor het geheim dat God voor mensen is, samen met anderen de ontmoeting met God zoeken. Als het ware een eindje met mensen meelopen op hun levensweg. Met mensen meedenken over hun levensvragen, hun vragen bij geloof en God. Mensen daarbij handvatten proberen aan te reiken, samen zoeken wat inspirerend is voor geloof hier en nu. Elkaar herinneren aan Gods liefde en trouw en dat samen vieren.

Via onderstaand contactformulier kunt u mij ook bereiken: