Doopdienst

Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht  contact op te nemen met de predikant. Er kan dan samen een invulling aan de dienst gegeven worden.
Het is in onze gemeente gebruikelijk dat er vooraf een doopgesprek plaatsvindt, waarbij de predikant en de doopouderling aanwezig zijn.  Contact opnemen kan ook via de contactpagina

Om diensten zo rustig mogelijk te laten verlopen verzoekt men tijdens bijzondere diensten 1 fotograaf aan te wijzen.