Contact adressen

Correspondentie adres
Protestantse Gemeente Vlijmen – Hedikhuizen
Postbus 162
5250 AD Vlijmen
E-mail

Predikant
ds. Margo Trapman
Telefonisch bereikbaar op 073-2111911
Of per mail: dominee@protestantsekerkvlijmen.nl
Mocht bovenstaande niet lukken klik dan hier 

Voorzitter kerkenraad

wordt spoedig ingevuld

Mail zal via onze scriba opgepakt worden Email

Voorzitter pastorale raad
vacant
Mail zal via onze scriba opgepakt worden Email

Voorzitter Diaconale raad
Mevr. Ans Siemons
Email

Prot. Begraafplaats Administratie en beheer:
Dhr. A. Crezee
Email

Ledenadministratie/ abonnementen
kerkblad: Erik Appeldoorn Email

Voorzitter Wijkcontactcommissie
Mevr. A. Siemons

Kinderkerk:
Mevr. A. van den Bosch
Email

Coördinator Kerktaxi
Dhr. L. Siemons
Email

Voorzitter college van Kerkrentmeesters
wordt spoedig ingevuld

Mail zal via onze scriba opgepakt worden Email

Administrateur
Dhr. R. v.d. Gaag
Email

Melding van zieken
Loopt via onze contactpagina
Email

Sinds september 2009 heeft de Protestantse kerkgemeenschap Vlijmen Hedikhuizen een website. Het doel van deze website is om kerkleden en andere belangstellenden via internet zo actueel mogelijke informatie te verschaffen over de diensten en andere activiteiten van de kerkgemeenschap.

Namens de webmaster: Arjan Visser

Wilt u iets aanleveren voor onze site? Graag! Wij vragen u dat op onderstaande manier te doen. Uw bijdragen worden niet altijd of automatisch geplaatst. Dit zal altijd in overleg worden gedaan.

Tekst graag aanleveren per mail of bijsluiten in een Word document.
Foto’s graag aanleveren zoals hieronder staat aangegeven:

  1. De omvang van het foto bestand dient ten minste 200kb per foto te zijn
  2. Foto’s die rechtstreeks uit de camera verzonden worden per één of twee tegelijk verzenden. (max 10 Mb per mail)
  3. Film materiaal graag in MP4 format aanleveren
  4. Comprimeren (kleiner maken) mag echter wel rekening houden met minimale omvang van 200kb per foto
    Dit bovenstaande is ervoor om toch een goede kwaliteit op de site te kunnen garanderen
  5. Foto’s en content (tekst) graag alleen via scriba aanleveren deze persoon kijkt of de foto’s geplaatst kunnen/mogen worden, rechtstreeks aanleveren zal niet direct resulteren in het plaatsen ervan

Mocht u tips of opmerkingen over de site willen geven neem dan gerust contact met mij op.
Dit kan via de mail

Privacy
De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden van de Prostestantsekerk Vlijmen en gasten ter ondersteuning van de onderlinge contacten. Gebruik van deze gegevens of opname in een gegevensbestand van welke vorm dan ook, zij het voor commercieel of elk ander gebruik, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.