Huwelijksinzegening

Zij die hun huwelijk willen laten bevestigen in de kerk, worden verzocht tenminste twee maanden voor de huwelijksdatum contact op te nemen met de predikant. Er is dan voldoende tijd voor een gesprek en de voorbereiding op de dienst. Dit kan eventueel via de contactpagina