Avondmaalsviering

De viering van de Maaltijd van de Heer vindt zes maal per jaar plaats. Op Witte Donderdag zitten we rond de tafel. De overige vieringen op zondagochtend lopen we naar voren om brood en wijn te ontvangen. De data kunt u terugvinden in het preekrooster.

Wie mogen meedoen?

Iedereen die gedoopt is, mag zich welkom weten om de Maaltijd van de Heer  mee te vieren.

De oudere kinderen (vanaf groep 5) kunnen indien ze dat willen, door hun ouders worden opgehaald om de Maaltijd van de Heer bij te wonen en / of mee te doen. De jongere kinderen (t/m groep 4) blijven in de kinderruimte.

De kinderen krijgen uitleg en toelichting door de leiding van de kinderkerk over het vieren van de Maaltijd van de Heer.

Vorm

We vieren de Maaltijd van de Heer in lopende vorm:

Op een teken van de ambtsdragers komt iedereen via het middenpad naar voren, te beginnen met de voorste rijen.

Eerst komt u langs de predikant die brood deelt, vervolgens gaat u naar de diaken die aan de kant van de kerk staat waar uw zitplaats is.

Er is keus uit wijn of druivensap. Als u (of uw kind) sap wilt, loopt u naar de ouderling toe (die staat naast één van de diakenen). Nadat u wijn of sap heeft gekregen, loopt u terug naar uw zitplaats via de paden langs de muren.

Viering van de Maaltijd van de Heer thuis

Gemeenteleden die om welke reden dan ook niet naar de kerk kunnen komen, kunnen thuis in kleine kring met de predikant en een ambtsdrager de Maaltijd van de Heer vieren.

Als u dit wilt, neem dan contact op met de predikant. Contact opnemen kan ook via de contactpagina