Avondmaalsviering

De vieringen van het Heilig Avondmaal vinden zes maal per jaar plaats. De data kunt u terugvinden in het preekrooster.

Onze kerk kent een open avondmaal, dat wil zeggen dat een ieder die zich geroepen voelt, mag deelnemen aan het avondmaal, ook gasten. Kinderen die goed stil kunnen zijn, mogen aanwezig zijn bij het Heilig Avondmaal. Vanaf groep 6 van de basisschool is het mogelijk basiscatechese te krijgen, waar zij onder andere uitleg krijgen over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Nadat zij de basiscatechese hebben gevolgd,  mogen ook zij deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

 

Heilig Avondmaalsviering thuis

Gemeenteleden die om welke reden dan ook niet naar de kerk kunnen komen, kunnen het Heilig Avondmaal thuis vieren.

Neemt u hiervoor contact op met de predikant. Contact opnemen kan ook via de contactpagina