Kerkdiensten

Bijzondere diensten

Kerkdienst audio opname

Preek terug lezen

Samenwerking

Zondagdiensten

De kerkdiensten in de maanden juli en augustus

Eenmaal per 14 dagen dienst

De kerkenraad heeft begin juni vergaderd en onder andere gesproken over de kerkdiensten in de zomerperiode. Het is fijn dat het weer mogelijk is om kerkdiensten te houden. Samen zijn in Gods naam, samen danken en bidden, samen luisteren naar de woorden uit de bijbel.

Omdat het niet mogelijk is om gewoon maar diensten te houden, zal er niet elke week een dienst zijn. Er moet een gebruikersplan opgesteld worden, er moeten allerlei maatregelen vanwege hygiëne genomen worden en het één en ander moet logistiek goed geregeld worden, zodat iedereen voortdurend anderhalve meter afstand tot anderen houdt. Veiligheid voor iedereen staat voorop.

Bovendien willen we in juli eerst eens kijken hoe het gaat, zonder gelijk al gastvoorgangers in te schakelen. In augustus hebben diverse gastvoorgangers om verschillende redenen (wel steeds mede ingegeven door de corona-crisis) afgezegd. Ook dat speelt mee bij de keus om 1x per 14 dagen dienst te houden.

De data voor de diensten zijn: 5 en 19 juli en 9, 16 en 30 augustus. Ds. Rooze zal in de dienst van 9 augustus voorgaan. De datum van 9 augustus is omdat de voorganger voor 2 augustus heeft afgezegd en het niet lukte om voor die datum vervanging te vinden. We zijn heel blij dat deze oplossing mogelijk is. De overige diensten zal ik zelf voorgaan.

De zondagen dat er geen dienst is, blijft u aangewezen op het aanbod dat er is aan online-diensten via internet en de beschikbare televisie-programma’s.

25 á 30 mensen per dienst

Officieel mogen er vanaf 1 juli 100 mensen in een kerkgebouw maar wel onder voorwaarde van anderhalve meter afstand. Als we die onderlinge afstand aanhouden voor mensen die niet tot één huishouden behoren, dan kunnen er 25 á 30 mensen in de kerk. Dat betekent dat niet zomaar iedereen zal kunnen komen. Daarom zal er gewerkt gaan worden met een systeem van aanmelden. Als het nodig is, zullen de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden.

Aanmelden

Als u naar de kerkdienst wilt komen kunt u zich bij voorkeur per mail aanmelden. naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl

Telefonisch aanmelden kan in de maand juli bij Hans van Loenen tel. 073 518 5151

en in de maand augustus bij Hanneke Steetskamp tel. 06 248 335 65

Online

Om de diensten toch voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, zullen ze steeds achteraf via de website online beschikbaar komen. Als het lukt een video-opname maar anders in ieder geval geluid. Zo kunnen ook de thuisblijvers meevieren.

Niet zingen

In een kleiner kerkgebouw als het onze wordt nog steeds afgeraden om samen te zingen. Wel kan er veilig door een paar voorzangers op voldoende afstand van de gemeente worden gezongen. (5 á 6 meter van de voorste rij)

Het is inmiddels duidelijk dat als iedereen zich netjes houdt aan de adviezen van de overheid en het RIVM, dat dan de kans op besmetting gelukkig uiterst klein is. Dat betekent dat de diensten een beetje anders ingevuld worden dan anders. Met elkaar muziek en liederen luisteren, mogelijk een tekst opzeggen en zo gebruik maken van de alternatieven die er zijn.

Viering Maaltijd van de Heer

Zondag 30 augustus willen we na lange tijd van onthouding met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. Hoe we dat precies gaan doen, moet tegen die tijd nog bekeken worden. In ieder geval zal het zijn met inachtneming van 1,5 meter afstand, met afzonderlijke bekertjes en ook voor het delen van het brood zal een aanpassing nodig zijn zodat de Maaltijd geen bron van besmetting wordt.

Geen koffie of thee

Gelet op de voorschriften van het RIVM is het dringende advies van de landelijke kerk om samen koffie en thee drinken achterwege te laten. Dat doen we dus voorlopig. Koffie en thee zullen we thuis moeten drinken.

Zorg voor elkaar

Verder wil de kerkenraad aan iedereen vragen om zelf verantwoordelijkheid te nemen uit zorg voor elkaar. Heb u naaste lief als uzelf is ook in deze van toepassing. Als u last heeft van klachten die mogelijk in verband staan met corona, blijf dan thuis. Heeft u zich aangemeld voor de kerkdienst maar merkt u op zondagochtend dat u niet in orde bent? Blijf thuis. Bij twijfel kunt u altijd even contact opnemen met één van de leden van de kerkenraad. Weet u echt zeker dat het hooikoorts is, dan hoeft u niet thuis te blijven. Wel graag nog zorgvuldiger zijn met hygiëne.

Namens de kerkenraad, Margo Trapman