Kerkdiensten

Bijzondere diensten

Kerkdienst audio opname

Preek terug lezen

Samenwerking

Zondagdiensten

Bij de kerkdiensten

Elke zondag bent u om 10.00 uur van harte welkom voor de kerkdienst. Afwisselend gaan de eigen predikant Margo Trapman en verschillende gast-voorgangers voor. Er is crèche voor de allerjongsten en kinderkerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Aanmelden

Niet alle zitplaatsen kunnen gebruikt worden vanwege de aan te houden 1,5 meter afstand tussen mensen van verschillende huishoudens. Dat betekent dat er ongeveer 30 mensen een dienst bij kunnen wonen. Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek om u zoveel als mogelijk is van tevoren aan te melden. Dan weten de koster en anderen met hoeveel mensen ze rekening moeten houden. Bij voorkeur via naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl  Of u belt naar Hanneke Steetskamp (tel. 06 248 335 65). Graag uw naam en het aantal personen vermelden. Of klik hier om het aanmeldformulier zelf in te vullen. Alvast bedankt!

Online

Om de diensten toch voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, zullen ze steeds achteraf via de website beschikbaar komen. Van de bijzondere diensten zoals startzondag op 20 september wordt een video-opname gemaakt. Van de overige diensten is een geluids-opname beschikbaar.

Niet zingen

In een kleiner kerkgebouw als het onze wordt nog steeds afgeraden om samen te zingen. Wel kan er veilig door een paar voorzangers op voldoende afstand van de gemeente worden gezongen. (5 á 6 meter van de voorste rij)

Viering Maaltijd van de Heer

Deze vindt nu minder vaak dan de gebruikelijke 6x per jaar plaats en in aangepaste vorm.

Geen koffie of thee

Gelet op de voorschriften van het RIVM is het dringende advies van de landelijke kerk om samen koffie en thee drinken achterwege te laten. Dat doen we dus voorlopig.

Afstand houden en zorg voor elkaar

Ook in en rond de kerk dienen we zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Het verzoek is hier zelf ook op te letten. Dus bijvoorbeeld bij binnenkomst niet vlak achter iemand staan.

Als er meerdere mensen tegelijk aankomen voor de dienst, ga dan niet allemaal in de toren staan, want dan lukt het niet goed om afstand te houden. Wacht even op het plein of als u met de auto bent, in uw auto, tot de koster u komt halen.En verder het verzoek om voor elkaar te zorgen onder andere  door thuis te blijven en / of u te laten testen als u klachten heeft die mogelijk in verband staan met corona. Als duidelijk is dat de betreffende klachten geen corona zijn, is er natuurlijk niets aan de hand.

Namens de kerkenraad, Margo Trapman