Bloemschikking

De paaskaars is met linten verbonden met de kaarsen voor de overledenen. Denkend aan Jesaja 60: want de Heer zal je voor altijd licht geven.

Verder verbeelden de bloemen de verschillende types mensen uit Math 5:3-10. Omdat dat ik weet dat verschillende overleden iets hadden met natuur en tuin vond ik het mooi om de laatste bloemen uit mijn eigen tuin te gebruiken. 

De bladeren van donkerrood naar geel. Het donker is het gemis de rouw. Wat overgaat in geel , wetend dat God (verlichting, licht) wil geven. De klimop vanaf het kruis is een teken van trouw. Het omarmd de kaarsen ( de overledenen)De witte roos staat voor Christus die naast je wil staan.

Van U is de toekomst

Toekomst verbeeld door glazenbol, erin Helianthus- geloof richt zich naar de zon Het beeld van de Vader in de Hemel. De Helianthus kan je ook als onze gemeente zien. De bol word omringd/ gedragen door olijftakken- vrede sjaloom- beeld van zegen.Het geheel wordt omringd door de regenboog- hoop ( volle ) voor de toekomst. De bladeren van donkerrood naar geel. Hetdonker is het gemis de rouw. Wat overgaat in geel , wetend dat God (verlichting,licht) wil geven.De klimop vanaf het kruis is een teken van trouw. Het omarmd de kaarsen ( de overledenen)De witte roos staat voor Christus die naast je wil staan.

Pasen 2021

september 2020

Toen bleek dat we buiten de startzondag dienst zouden houden, wilde ik graag mijn pot geraniums uit de tuin gebruiken. Dus moest ik op zoek naar de betekenis en of het zou passen binnen de dienst. Het goede leven- bloeien in Gods naam leven in vrede, vrede maakt het verschil. Dat is nogal wat.

De rode kleur staat voor de Heilige Geest, passend bij de bevestiging van de Eline als ouderling.

Geranium is Gods genadekruid, maar ook een uitnodiging voor een ontmoeting of vriendschap.

De olijftakken uit de kerktuin betekenen Vrede- sjaloom, als beeld van zegen is het een teken van vrede geworden.

De olijftakken zijn door het rode hart gevlochten, wat wil zeggen werk vanuit je hart, stel je hart open.

laatste zondag van het kerkelijk jaar 2019

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2019. De roos geeft het lijden en sterven van Jezus weer. De klimop Gods trouw aan de mensen, het omringt vanaf het kruis de kaarsen de mensen die zijn overleden. De linten/draden van de kaarsen gaan naar het boeket, dat boeket zijn wij de veelkleurige achterblijvers. De draad van de liefde verbindt mij met jou. De draad van het gemis verbindt mij met jou. Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen. Altijd is er die draad met jou ze doorkruist alle andere draden.
Ze geeft betekenis aan alle levensdraden. De draad van de liefde verbindt voor altijd, de draad van ’t gemis verweeft zich met die van de liefde

 Naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van het orgel.

De orgelpijpen komen bij mvr. Storm vandaan. Haar man heeft jaren de kerkdienst op zondag begeleid net als de heer Wil. De heer Wil heeft geholpen om een soort houder voor de orgelpijpen te maken. Mevr. Kruize, mevr. Storm en de heer Wil kennen elkaar ook nog eens van koor Cantare. Alles komt weer samen in dit bloemstuk.

Liturgische bloemschikking, een goed gesprek.Luisteren, antennes hebben voor de ander. Gesymboliseerd door 2 calla`s en de grassen die openstaan voor de ander. Verbinding zoeken, de kronkelende ranken van de passiebloem geeft weer dat wij zoeken naar elkaar. Een goed gesprek kan vruchtbaar zijn, bottels, bessen en bramen.