Actie kerkbalans

Ondergetekende,

is bereid dit jaar voor het werk van de Protestantse gemeente Vlijmen – Hedikhuizen bij te dragen

In verband met de nieuwe regelgeving, die is ingegaan op 1 september 2014, is het voor ons niet meer mogelijk om met incasso te werken. Wij verzoeken u om zelf zorg te dragen voor het overmaken per bank of per acceptgiro. U kunt \uw bank ook opdracht geven per maand of kwartaal een bedrag over te maken.

Namens het college van kerkrentmeesters,

.

.