Video opname kerkdiensten

Opname dienst van 24-01-2021 vanuit onze eigen kerk met Ds. Winanda de Vroe als voorganger.

Collectes
En als elke week graag uw aandacht voor de collectes. De zondagen dat er kerkdienst is, zullen er bij de uitgang schalen staan voor de collecte.
Het werk in de gemeente gaat door en dat kan niet zonder uw financiële steun. 
Van harte bij u aanbevolen. Als u niet naar de kerk kunt komen, kunt u uw bijdrage overmaken op
– het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674
– de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144

Wij zullen alles in het werk stellen om de uitzending via het live streaming kanaal te verwezenlijken. Er kunnen zaken zijn waardoor de uitzending iets later in de lucht is, waarvoor wij uw begrip vragen. Dank namens: Hans van Loenen (Beeld), Johan van der Kouwe (Geluid), Mark van Zessen en Arjan Visser (streaming)