THEMABIJEENKOMSTEN

Gespreksavond LHTBIQ+
Op dinsdag 29 november 2022, aanvang 19.30 uur, in de kerk of consistorie, afhankelijk van het aantal mensen dat we verwachten is er een gespreksavond over homoseksualiteit en geloof. Een avond om met elkaar in gesprek te gaan, wat meer te weten te komen over allerlei begrippen rond dit onderwerp, om te spreken over de bijbel.
We hopen dat velen zullen komen, ook wie dit misschien een lastig onderwerp vindt, er niet zo goed raad mee weet, het misschien wel een gepasseerd station vindt of er niet zo’n mening over heeft.

Het is fijn als u zich van te voren aanmeld, dan weten we op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Aanmelden kan bij ds Margo Trapman of via de intekenlijst in de toren. Van harte welkom!