Wijkcontact commissie

terug

Taak van de wijkcontact-commissie                                    (febr.2010-2)

Doel:
Het doel van de wijkcontactcommissie (=WCC) is het helpen opbouwen van de gemeente door contacten binnen de gemeente levend te houden en te helpen bij het kerkenwerk. De WCC heeft daarbij een pastorale signaalfunctie richting de ouderlingen/diakenen of predikant.

Organisatie:
De Protestantse Gemeente Vlijmen‑Hedikhuizen is verdeeld in 6 wijken met ieder twee, soms drie leden van de WCC. Iedere wijk is onderverdeeld in twee of drie secties met zo’n 15‑20 adressen. Een WCC-lid is verantwoordelijk voor de adressen binnen die sectie. Uiteraard komt het voor dat WCC-leden elkaar helpen. Onder leiding van de voorzitter komen de WCC-leden eens per 6 weken bijeen. De secretaris maakt hiervan een verslag dat naar de scriba van de kerkenraad gaat. De voorzitter, secretaris stemmen contacten en activiteiten op elkaar af. De voorzitter heeft regelmatig contact met de pastorale raad en informeert de voorzitter van de kerkenraad en beide predikanten. Twee keer per jaar worden voorzitter, secretaris uitgenodigd bij een vergadering van de hele kerkenraad.

Activiteiten van de wijkcontactcommissie:
Bezoek nieuw ingekomenen
Bejaarden
Geboorten
Huwelijksjubilea
Kerstfeest ouderen
Koffiedrinken in de kerk
Open Herberg
Zieken

WCC-leden weten als geen ander wat er gebeurt in hun wijk. Zij hebben dan ook een signaalfunctie en dienen bijzonderheden e.d. door te geven aan de ouderlingen/diakenen of predikant. Praktische bijzonderheden, denk b.v. aan behoefte aan vervoer van en naar de zondagsdienst in de kerk of naar de Open Herberg,  e.d. worden doorgegeven aan de voorzitter, die dan de verantwoordelijke personen of commissies inschakelt. (zie kerkblad). Andere wensen van gemeenteleden worden ook doorgegeven aan de voorzitter, die daarvoor een oplossing zoekt.

Verhuizingen worden doorgegeven aan de voorzitter, die geeft ze door aan de administratie, als ze daar nog niet bekend zijn.

Oproep:
Wilt u ook meehelpen in het werk van de WCC in onze gemeente? Geef u dan op bij

Ans Siemons voorzitter  
Jennie van Rijswijk secretaris  
     

Stelt u het op prijs dat er iemand van de wijkcontact commissie bij u langs komt laat het ons dan gerust even weten via onze contactpagina

 

 

 

 

 

 

terug