Liturgische kleuren

Liturgische kleuren

In onze kerk wordt gebruik gemaakt van de liturgische kleuren die een symbolische betekenis hebben. Op de liturgische tafel liggen kleden (antependia), met symbolen, in de kleur die aansluit bij de periode van het kerkelijk jaar. Ook de predikanten dragen een stola in dezelfde kleur.

Gewone zondagen van het jaar
De kleur is groen, wat staat voor: hoop en toekomst.
De meest voorkomende kleur is groen. Groen staat symbool voor het leven, de hoop en de toekomst, de groei en de oogst. Al in de oude kerk riep deze kleur de herinnering op van het paradijs.

Advent en 40 dagentijd
De kleur is paars, wat staat voor: inkeer, boete, berouw en verwachting.
Paars is in het hele kleurenspectrum een donkere kleur. Het kenmerkt de perioden waarin wij ons voorbereiden op de grote feesten: de Advent en de veertigdagentijd. In deze twee perioden zijn er twee zondagen die afwijken:
de derde Adventszondag en de vierde zondag in de veertigdagentijd mag in plaats van paars, roze worden gedragen. Roze is een mengkleur van paars en wit en is de kleur van de dageraad. Op die zondagen schijnt, als het ware, het wit van het komende feest al een beetje door het donkere  paars heen.

Pasen en Kerst
De kleur is wit, wat staat voor: reinheid, zuiverheid en vreugde.
Wit is de belangrijkste kleur en ook de enige die niet toevallig is, maar een bijbelse achtergrond heeft. Volgens het boek Openbaringen dragen de deelnemers aan de hemelse eredienst witte gewaden die gewassen zijn in het bloed van het Lam (Openbaring 7:9,14). Ze zijn een teken van reinheid en heiligheid.
Daarom dragen wij bij onze doop ook een wit kleed. Witte kleren zijn bovendien een teken van de heerlijkheid die ons te wachten staat bij de voltooiing op de laatste dag (Openbaring 3:4-5). Wit (of soms goud) is in de liturgie de feestkleur, die wordt gebruikt in de paas- en de kersttijd. Verder kent de rooms-katholieke kerk deze kleur op Maria-feesten en feesten van heiligen die geen martelaar zijn.

Pinksteren
De kleur is rood, wat staat voor de liefde, het vuur, de warmte en het enthousiasme.
Geen wonder dat dit de kleur van Pinksteren is. Rood is ook de kleur van het bloed en het lijden. Vandaar dat op Palmzondag, Goede Vrijdag en op de gedenkdagen van martelaren deze kleur te zien is.

Een tweede gelegenheid om het rode kleed te gebruiken is bij het bevestigen van ambtsdragers of bevestiging van een nieuwe predikant. Het rood symboliseert dan het doorgeven de Geest.

Ten slotte bestaat nog de kleur zwart. Deze kleur wordt echter tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt. Zwart is de kleur van de rouw en de dood en was vroeger de kleur bij uitvaarten. Tegenwoordig gebruikt men echter veel liever paars of wit.