Klok

Op 12 oktober 2007 was het 200 jaar geleden dat bij Koninklijk besluit de Hervormde Kerk van Hedikhuizen bij Vlijmen werd gevoegd. De kerk van Hedikhuizen werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. De luidklok uit deze kerk, gegoten in 1617, werd door de Duitsers gevorderd. Daags vóór het transport is deze door de toenmalige kerkvoogd begraven en zo voor omsmelten behoed. In 1952 werd de kerk herbouwd, zonder toren. De luidklok kwam toen naar Vlijmen.

Door Jan Baerveldt,  Henk Kamphuis en Jan van Veen werd uit wrakhout een klokkestoel gemaakt en kreeg de klok op 7 oktober 2007 een eervolle plaats in de kerkzaal.

klokkenstoel4 Klok

klokkenstoel

 

HPIM7045 HPIM7046