Interieur

Ned. Herv. Kerk. Bestaande uit vlak opgaande bakstenen toren, met in de tweede geleding lisenen en rondboogfriezen, waarboven gedichte galmgaten; dit 13e eeuwse gedeelte in de 15e eeuw met Offerblokeen klokkenverdieping Predikanten bord verhoogd. 14e eeuws schip, eenbeukig met aan de zuidzijde sporen van spitsboogvensters, waarboven het muurwerk in de 16e eeuw verhoogd. In de noordmuur de dichtgezette scheibogen naar een verdwenen zijbeuk. Rechte oostelijke afsluiting (dwarspand en koor verdwenen) waartegen de pastorie aangebouwd is. Eiken kansel uit de 17e eeuw met boogpanelen; twee eiken herenbanken uit de 18e eeuw; vier tekstborden uit 1659; 18e eeuwse koperen lezenaar, doopbekkenhouder en zandloper. Eenklaviers orgel van ca. 1770, van onbekende maker. In 1982 gerestaureerd.

Toren van de Ned. Herv. Kerk. Vlak opgaande bakstenen toren met in de tweede geleding lisenen en rondboogfriezen, waarboven gedichte galmgaten, dit 13e eeuwse gedeelte in de 15e eeuw met een klokkenverdieping verhoogd.

Hier enkele foto’s van het interieur van onze kerk.

Kansel overzicht

Doopvond