Kerkenraad


College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters (voorheen beheerraad) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het financiële beleid met betrekking tot de haar toegewezen beheerstaken.
Het legt verantwoording af en rapporteert aan de Kerkenraad. Het college streeft naar een evenwichtige verdeling tussen ontvangsten en uitgaven, waartoe jaarlijks een begroting bij de kerkenraad wordt ingediend.
Het college van kerkrentmeesters kent verschillende verantwoordelijkheden.


Pastorale Raad
De pastorale raad heeft de zorg voor het pastoraat in de gehele gemeente.
Hieronder valt bijvoorbeeld Vorming en Toerusting, de wijkcontactcommissie en het jeugdwerk.


Diaconale Raad
De diaconale raad heeft de zorg voor het diaconale werk binnen onze gemeente. Zij wil meewerken aan het bevorderen van gerechtigheid en barmhartigheid in de aan ons toevertrouwde wereld, op de aan ons toevertrouwde aarde. Omzien naar elkaar staat in onze gemeente hoog in het vaandel.