Voorlopig geen kerkdiensten

De komende tijd zullen er geen diensten zijn. Ook andere activiteiten gaan niet door.

De kerkenraad beseft dat dit een ingrijpende maatregel is maar vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar en vooral voor de verschillende gemeenteleden met een minder goede weerstand, is dit besluit genomen.

We geven hiermee gehoor aan de oproep van de Veiligheidsdiensten en het RIVM om een periode van sociale onthouding in acht te nemen. Die oproep is gedaan in het algemeen belang. Juist dat belang willen we ook als kerkgemeenschap dienen.

Alternatieven online

Er is een online samenwerkingsverband van Protestantse Kerken rond Den Bosch. Deze diensten zijn via een livestream te volgen op zondagochtend, aanvang 10.00 uur

De liturgie is te vinden op

https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/liturgie_komende_zondag

De uitzendiging van deze diensten (alleen op het tijdstip dat ze gevierd worden) is te volgen via Youtube https://www.youtube.com/c/Korterinkbroadcast/live

Via www.kerkdienstgemist.nl is deze dienst ook achteraf te beluisteren.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175/events/recording/158546880001175

Vanuit  Tilburg / www.mijnkerk.nl zijn er speciale, aangepaste vieringen

En verder is er keus te over om via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl een dienst te volgen.

Televisie

Op NPO 2 is op zondagochtend een viering vanuit de kapel van het landelijk dienstencentrum om 9.20 uur.

REAGEREN OF BEHOEFTE AAN EEN GESPREK

We hopen op begrip voor dit uitzonderlijke besluit en wensen een ieder wijsheid toe om ook zelf zo goed mogelijk met deze ontregelende situatie om te gaan.

Beterschap en sterkte voor wie zich niet fit voelt. Heeft u vragen of wilt u reageren, ik ben telefonisch zoveel mogelijk bereikbaar en een mail kan natuurlijk ook. Onder ‘contact’ kunt u de benodigde informatie vinden.

In Gods hand bevolen,

hartelijke groeten namens de hele kerkenraad, ds. Margo Trapman