150 jaar orgelervaring

150 jaar orgelervaring in Vlijmen

De Protestantse gemeente in Vlijmen is maar een kleine gemeente, maar met een prachtig, pas gerestaureerd kerkgebouw met een geweldige akoestiek. Zelfs zo goed, dat er regelmatig gebruik van wordt gemaakt voor concerten. En natuurlijk mag de gemeente er elke zondag zingen, onder de ervaren begeleiding van één van de drie organisten: Chris Will, Ad Vermeulen en Dick Storm. Deze organisten hebben alle drie meer dan 40 jaar als organist in een gemeente gespeeld. Dit was voor de kerkenraad reden om voor hen een onderscheiding aan te vragen bij het Kerkrentmeesterlijk beheer van de PKN.

Zondag 26 september was de startzondag, die helemaal in het teken stond van de muziek.  ’s Morgens hebben we veel gezongen, en is er uitbundig gespeeld door Chris Will. ’s Middags was er een barbershop koor, met in de pauze een samengesteld programma door Dick Storm en Ad Vermeulen  waarin ook enkele gemeenteleden hun muzikale kwaliteiten konden laten horen.  Bij elkaar een heel mooi programma, waaruit blijkt dat we als gemeente een prachtig palet aan muzikale mogelijkheden hebben. Neem daarbij nog Cantare, het gezamenlijke koor van de kerken van Drunen en Vlijmen, en we hebben een indrukwekkende muzikale basis, zeker voor een kleine gemeente.

Later, tijdens de koffie, hebben we nog een gesprek met de organisten gehad, en het is goed daar een paar citaten uit te noemen. Ad is de oudste en meest ervaren organist. Hij kan zich niet meer precies herinneren wanneer hij officieel in dienst is gekomen als organist, maar vertelt: “Ik weet nog heel goed dat ik 18 was toen ik voor het eerst in een dienst mocht begeleiden. Geweldig was dat” Zo ziet hij dat nog steeds: het is begeleiden, de gemeente dienen door de muziek.  Chris vult aan: “ik ben ook rond die leeftijd begonnen, eerst met zo maar een keer begeleiden, en pas daarna kwam je in dienst. Je moest toen ook nog eerst voorspelen, voor de kerkenraad, dat was toen zo”  Hij speelt nu ook al 50 jaar in de kerk, met heel veel plezier: “ik geniet er van om er elke dienst weer iets moois van te maken.” Dick is de jongste, maar heeft er toch ook al meer dan 40 jaar op zitten. Hij is nog steeds enthousiast, en weet door zijn enthousiasme jonge gemeenteleden mee te krijgen om in de kerk te spelen. Dat vindt hij ook belangrijk: “Zo begint het vaak: kinderen vinden het mooi, muziek maken, spelen in de kerk. Dat moet je koesteren, je moet mensen een kans geven. Ik heb ook als kind mee mogen kijken bij de organist, en zo krijg je de liefde te pakken, zo begint het. En kijk nu eens, ineens ben je dan 40 jaar organist. Het is toch prachtig dat mensen in de kerk muziek willen maken? Dat is ook een taak van de kerk. Zo zie ik dat.”

Drie organisten, drie stijlen van spelen. Het oude orgel, ooit een geschenk van de familie Philips aan onze kerk, heeft zijn eigen stijl, maar ook zijn eigen kuren. Het gebeurt soms dat  het orgel hapert, en dat de organist halverwege de dienst moet overstappen naar de piano, of naar het andere orgel, dat weliswaar elektronisch is, maar van achter bovenin de kerk wel een prachtig geluid geeft. Een orgel dat door Dick is geschonken aan de gemeente, en waar hij zelf nog steeds graag op speelt.  Als de kerk goed vol is, zingt dat prachtig, omdat het zowel qua plaats als qua volume een groter bereik heeft dan het kleinere klassieke orgel. Daarentegen heeft het oude orgel een warme klank, en de uitstraling van een echt antiek instrument, inclusief het geluid van het mechanisme, dat goed hoorbaar is tijdens het spel.  Een echt stuk vakmanschap, dat nog steeds volop in functie is.

Kortom, we hebben in Vlijmen een oud orgel, en nieuw orgel, een piano, en 3 organisten met bij elkaar 150 jaar ervaring.  Een gemeente waar muziek in zit!

Chris, Dick en Ad, gefeliciteerd met deze onderscheiding, en hartelijk dank voor jullie inzet voor onze gemeente, elke zondag weer! We hopen nog lang samen muziek te maken tot Gods eer!